Neem gerust contact op tel: 06 45 144 065 e-mail: anouk@vindjouwstudie.nl 

Image Alt

Privacyverklaring VindJouwStudie

Bij het verlenen van diensten verwerkt VindJouwStudie persoonsgegevens. Om je te informeren hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Je persoonsgegevens worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van:

Anouk van Schipstal, handelend onder de naam VindJouwStudie (hierna “VindJouwStudie”)

KvK nummer: 75941376

Eerste Helmersstraat 115 H

1054 DN Amsterdam

Mobiel: 06 45144065

Mail: anouk@vindjouwstudie.nl

 

Persoonsgegevens die VindJouwStudie verwerkt

Bij het uitvoeren van de aangeboden diensten verwerkt VindJouwStudie verschillende persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je via het contactformulier op de website contact opneemt. Ook in het kader van het studiekeuzetraject zelf worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast kan het voorkomen dat VindJouwStudie persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.

VindJouwStudie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van de scholier/student en eventueel van zijn/haar ouders:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • School- en opleidingsgegevens
 • Werk gerelateerde informatie, zoals voormalige werkgevers, ervaring, beoordelingen
 • Gegevens uit persoonlijkheids- en interessetests
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in de gesprekken, in e-mails, via het contactformulier en telefonisch

 

Minderjarigen

VindJouwStudie verwerkt alleen gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) met toestemming van diens ouder(s) of verzorger(s).

 

Met welk doel verwerkt VindJouwStudie persoonsgegevens? 

VindJouwStudie verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het uitvoeren van onze diensten, waaronder het uitvoeren van een studiekeuzetraject
 • Het onderhouden van contact
 • Het versturen van een nieuwsbrief of overige relevante informatie van VindJouwStudie
 • Facturering en administratie
 • Het maken van analyses en meten van resultaten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Op basis van welke grondslag verwerkt VindJouwStudie deze gegevens?

Je gegevens worden altijd verwerkt op een of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Het verwerken van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst
 • Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens
 • Het verwerken van je gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • VindJouwStudie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens (bijvoorbeeld het meten en rapporteren van resultaten). Hierbij houden we altijd rekening met jouw privacybelang

 

 

Verstrekt VindJouwStudie persoonsgegevens aan derden?

In het kader van de dienstverlening van VindJouwStudie, kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt door derden, zoals een softwareleverancier of een verstrekker van persoonlijkheids- en/of een interessetests. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 

Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, zoals voor commerciële of charitatieve doeleinden.

 

 

Hoe lang bewaart VindJouwStudie je persoonsgegevens?

VindJouwStudie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden.

 

VindJouwStudie hanteert de volgende concrete bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 5 jaar voor de rapportages (inclusief jouw contactgegevens), bijvoorbeeld voor het geval een vervolgtraject in de toekomst nodig mocht zijn
 • 7 jaar voor factuurgegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte en de wettelijke verplichting tot het bewaren van deze gegevens

 

Hoe beveiligt VindJouwStudie jouw persoonsgegevens?

VindJouwStudie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan.
Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anouk@vindjouwstudie.nl.

 

 

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht de persoonsgegevens die VindJouwStudie van je verwerkt in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Als je van een van deze rechten gebruik wil maken, stuur dan een mail naar anouk@vindjouwstudie.nl. Vermeld hierbij om welke gegevens het gaat en wat je witl dat er mee gebeurt (inzien, corrigeren, verwijderen of overdragen). VindJouwStudie kan hierbij van je vragen dat je aantoont dat het jouw gegevens zijn.

 

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden op deze website gepubliceerd.